Banner

Sermaye Arttirimi

GEREKLI EVRAKLAR

Müdürlüge yapilacak tescil basvurusunda asagidaki belgeler verilir (TSY-93)

1) Dilekçe

2) Noter onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi ( 1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3) Sermayenin Yeni seklini içeren Tadil Metni (1 adet asil)

4) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

5) Çagrili genel kurullarda Gündem Karari (1 adet fotokopi)

6) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

7) Sermaye artirimi sadece iç kaynaklardan veya nakdi sermaye taahhüdü yoluyla veya sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapiliyorsa, sermayenin tamaminin ödendigine, karsiliksiz kalip kalmadigina ve sirket özvarliginin tespitine, iç kaynaklardan karsilanan tutarin sirket bünyesinde gerçekten var olduguna iliskin YMM veya SMMM raporu müsavire ait faaliyet belgesi asli ya da denetime tabi sirketlerde denetçinin bu tespitlere iliskin raporu ile denetçilik belgesi

8) Konulan ayni sermaye ile devralinacak isletmeler ve ayni varliklarin degerinin tespitine iliskin mahkemece atanan bilirkisi tarafindan hazirlanmis degerleme raporlari ile mahkeme karari.

9) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sinirlamanin olmadigina dair ilgili sicilden alinacak yazi

10) Ayni sermaye olarak konulan tasinmaz, fikri mülkiyet haklari ve diger degerlerin kayitli bulunduklari sicillere serh verildigini gösteren belge

11) Artan Sermayenin ; 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanuna göre onbinde dördünün ödendigine dair dekont. (Müdürlügümüzün bagli oldugu Oda veznesine veya Odanin banka hesabina yatirilacaktir).

12) Sermaye artisi ile disaridan alinan yeni ortak tarafindan karsilanacaksa noterden isitirak taahhütnamesi (1 adet asil)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor..

Notlar:

a) Genel kurulun sermaye artisi kararindan itibaren otuz gün içinde müdürlüge basvurulmasi gerekmektedir. (Müdürler Kurulunca gerekli görülmesi halinde TTK 591. madde geregi ortaklarin rüçhan hakkini (yeni pay alma hakkinin) kullanilabilmesi için en az onbes gün süre verilir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilan olunur.)

b) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayitli bulunan mal ve haklarin sirket adina tescilinin gecikmeksizin yapilmasi amaciyla; Ticaret Sicili Müdürlügü tarafindan sermaye artiriminin tescili ile es zamanli olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.

c) Sermaye olarak konulabilen "Ayni sermaye- Isletme devri - Geçmis yil karlari - Ortaklarin sirketten alacaklari - Sermaye düzeltmesi olumlu farklari - Gayrimenkul satis karlari - Nakdi Sermaye"; hangisi veya hangileri varsa ekli kararda belirtilen örnege göre karar alinmalidir. Sermaye olarak konulabilen iç kaynaklarin tesbitine dair Mali Müsavir Rapor Örnekleri " Geçmis yil karlari raporu - Ortaklarin sirketten alacaklari raporu - Sermaye düzeltmesi olumlu farklari raporu

d) Ortaklarin sirketten alacaklarinin (Ortaklara Borçlar) SMMM veya YMM ya da denetime tabi sirketlerde denetçinin raporu ile sermayeye artirimina konu edilebilmesi için; bu alacagin yalnizca sirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanmasi ve ibraz edilen raporda bu alacagin nakdi borçlanmadan kaynakladiginin açikça belirtilmesi gerekmektedir. Bu alacaklar nakit borçlanmadan kaynaklanmiyorsa 6102 sayili TTK 343. maddesi geregi sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkisilerce hazirlanacak raporla yapilmasi gerekmektedir.

e) Sermaye artiriminin sadece iç kaynaklardan yapilmasi durumunda, sirket sermayesinin özvarlik içinde korundugunu, iç kaynaklardan karsilanan tutarin sirket bünyesinde gerçekten var oldugunu dogrulayan müdürler kurulunun açik ve yazili beyani ile genel kurul tarafindan onaylanmis yillik bilanço, bilanço tarihinin üzerinden alti aydan fazla zaman geçmis olmasi halinde ise müdürler kurulu tarafindan onaylanmis ara bilançonun müdürlüge verilmesi halinde, birinci fikranin (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.