Banner

KALİTE POLİTİKAMIZ


Kalite Politikamız

Ülke Ekonomisinin, kalkınmasının ve gelişmesinin Tüccar ve Sanayicilerin çok büyük katkısı olduğu düşüncesiyle,

Üyelerimize en iyi, kusursuz eşit ve tarafsız hizmeti sunmak.

"Vakit nakittir" atasözüyle üyelerimizin vaktinin değerli olduğu ve kayıp edilen her türlü zamanın ekonomimize zarar vereceği inancıyla üyelerimize verilen hizmeti en kısa ve en hızlı sürede vermek. Bu amaçla bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmek,

Üyeleri ile sağlıklı iletişim kurmak ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını sağlamak,

Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

Müşteri ve sunulan hizmetlere odaklanmış bir işletme yaklaşımı oluşturmak,

Yapılan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapılan hataları sıfıra indirmek üye tatminini üst düzeye çıkarmak,

Amacımıza ulaşmak kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak,

yapılan hizmette planlanan hedeflerimize ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek,

Çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı, takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak, tüm personel olarak benimsemek ve anlaşılması için eğitimler vermek,

Hukukun üstünlüğüne ve kanunların ölçüsünde üyelerimize yapılan her türlü hizmette onların menfaatini göz önünde bulundurmak,

Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

Misyon

Tarafsızlık ilkesini benimseyen, güvenilir, yenilikçi ve sosyal sorumluluk bilincinde olan, üyelerinin kurumsallaşma kültürünün oluşmasına öncülük eden, bölgesel ve ulusal ekonomi de üyelerinin sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmasında katkı sağlayan bir oda olmak.

 

Vizyon

Marka şehir anlayışıyla ulusal ve uluslararası ekonomi de üyelerinin ticaret hacminin genişlemesiyle bölgede öncü oda olmak.

 

Temel Değerler

· Yüksek üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimsemek.

· Hizmetlerimizde; güvenilirlik, hesap verebilirlik, ulaşılabilirlik, tarafsızlık, şeffaflık ve gizlilik gibi kurallara uymak.

· Sosyal sorumluluk anlayışını ön planda tutmak.

· Iso 9001:2015 kalite yönetim standardı şartları ile akreditasyon ilkelerine uygun çalışmak.

· Kendine saygıyı, üyeye saygıyı ve çevreye saygıyı temel almak

· Bilinçli üye oluşturmak.

· Üyelerimizden başlayarak toplum için çalışmak.

· Hedef, politika ve eylemlerini stratejik planı çerçevesinde yürütmek, bu doğrultuda tüm paydaşlarla ortak hareket

etmek.

DOKÜMAN LİSTESİ