Banner

Ülkemizin ithalat, ihracat, gümrük ve teşvik mevzuatına ilişkin çeşitli işlemler sırasında firmalarımızdan, çeşitli konularda bazı durum tespitleri istenmekte ve bu tespitlerin Odamızca yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmektedir.

Gayrimenkul Ekspertizi

  • Tapu fotokopisi
  • RuhsatMuhasebe Ödendi Makbuzu

Makine Ekspertizi

  • Dilekçe
  • Fatura veya Sahiplik Belgesi

İş Yeri Ekspertizi

  • Dilekçe
  • Tapu
  • Varsa Kapasite Raporu

DOKÜMAN GALERİSİ