Banner

Anonim Sirket Sube Kapanis

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onayli Yönetim Kurulu Sube Kapanis Karari (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.