Banner

Kapasite raporu nedir? :

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle firmanın Odamıza üye olması gerekir. Firmanız Odamıza üye değilse, Odamız Sicil Servisi ile irtibata geçerek kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz.

 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

 

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

    28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
    5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
    6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

 •     Yatırım Teşvik Belgesi
 •     Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 •     Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 •     Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 •     İhalelerde,
 •     Kredi teminlerinde,
 •     KOSGEB destek başvurularında
 •     Yurtdışı fuar katılım destek başvurularında
 •     Vergi incelemelerinde
 •     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen izin ve belge başvurularında
 •     Kota tahsislerinde
 •     Yerli Malı Belgesi müracaatında
 •     Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

 

Kapasite raporu düzenlenecek alanlar

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir.

 

Kapasite Raporu Düzenlenmesi

16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün sınai işletmeler kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Odamıza kaydolması şarttır.

 

Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması

5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre Odamızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce(TOBB) incelenerek onaylanmaktadır.
Firmalardan İstenilecek Belgeler

Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

 1. Son iki aya ait SGK bildirgeleri fotokopileri
 2. Makinalar veya bina kiralık ise kira sözleşmesi
 3. İşyeri firmanın kendi mülkü ise tapu fotokopisi
 4. Makinalar firmanın kendi mülkü ise fatura fotokopileri (İthal ise G.G.B ve fatura fotokopileri)
 5. Bilanço (Bir önceki yıla ait)
 6. İmza sirküsü
 7. Son iki aya ait Elektrik fatura fotokopisi
 8. TOBB Dekontu(Kapasite Rapor onay ücretinin yatırıldığına dair)

Önemli Notlar;

*Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makine ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir.

*Makine ve teçhizatın kira süresi bir yıldan az olamaz.

*Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi istenilir.

*Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

 

Kapasite Raporu Ücretleri

Kapasite Raporu tanzimi için Odamıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne ücret yatırılması gerekmektedir.

 

TOBB Ücreti

01.01.2024-31.12.2024 tarihlerinde başvurulan kapasite raporları için, aşağıda belirtilen TOBB hesap numaralarından herhangi birisine kapasite raporu başvurusu yapan firmanın ünvanının da belirtilerek 3.750 TL yatırılması ve dekont aslının da kapasite başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI
HESAP ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
TOBB-Kapasite Bedelleri 4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TOBB-Kapasite Bedelleri 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
TOBB-Kapasite Bedelleri 1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

Odamız Ücreti

Kapasite Raporu başvurusunu yapma aşamasında Odamız muhasebesine nakit, kredi kartı veya EFT yaparak Kapasite Raporu Tanzim ücretini ödemeniz gerekmektedir. Odamıza yatırılması gereken ücret miktarı ile ilgili Odamız Sanayi Departmanından bilgi alabilirsiniz.


Kapasite Rapor Başvurusu

Firmanız adına Kapasite Raporunu hazırlayabilmemiz için aşağıda belirtilen Kapasite Başvuru Formunu online doldurup çıktısının alınarak, firma yetkili kişi/kişiler ile Resmi Muhasebe yetkilisince imzalanmasını müteakip ekleriyle beraber Odamıza başvurulması gerekmektedir. Ayrıca formun online olarak doldurulmasını müteakip “ODAYA ÖN BAŞVURU YAP”  sekmesiyle doldurduğunuz formu Odamıza göndermenizden sonra Kapasite Raporu ekspertiz işlemleri için Odamızca program yapılabilecektir.

Online Başvuru Hizmeti yapım aşamasında olup yakın zamanda hizmete açılacaktır.

Şu aşamada Kapasite Raporu Başvurusu için aşağıdaki Kapasite Başvuru Formununun çıktısı alınarak doldurulup Odamıza müracat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

DOKÜMAN GALERİSİ