Banner

Tasfiye Baslangiç

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toptanti tutanagi noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildigi elden teblig tutanagi, posta ile yapilan teblig, gazete ilani vs.

4) Hazir Bulunanlar (Hazirun) listesi ( 1 asil)

5) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (1 asil)

6) Yönetim Kurulu Gündem Karari ( 1 fotokopi)

7) Tasfiye memurunun unvani altinda atilmis imza beyannamesi ( 1 asil). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.)

8) Alacaklilara çagri ilani

ÖNEMLI NOT: Tasfiye Memurlarindan en az birinin Türk vatandasi olmasi ve yerlesim yerinin Türkiyede bulunmasi sarttir (TTK-536)