Banner

YÖNETİCİ EL KİTABI


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetici El Kitapcığının amacı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ nın organlarının, görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, ihtisas komisyonları, idari teşkilat kademeleri ve personelin haklarını, işlerin yürütülmesi şekil ve usulleri ile işleyişe ilişkin esasları Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesine yeni katılan yöneticiye tanıtmaktır.

Yönetim kurulu, meclis ve meslek komitesi üyelerinin işe başlaması öncesinde de MTSO’nun tanıtımı, yürüteceği görev hakkında genel bilgilendirme, iç yönetmelikler, stratejik planlama konusunda genel bilgilendirme konularında oryantasyon eğitimi verilir.

Yönetici El Kitabı