Banner

Sube Kapanis

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) noter onayli Genel Kurulu Toplanti Tutanagi (1 asil - 1 fotokopi)

3) Hazir Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Karari alindi ise -1 adet asil)

4) Çagrili genel kurullarda Gündem Karari (Genel Kurul Karari alindi ise -1 adet fotokopi)

5) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Karari alindi ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.