Banner

Ticari Isletmenin Sirkete Dönüsmesi

Madde 194/2- Bir ticari isletmenin bir ticaret sirketine (Anonim veya Limited Sirket) dönüsmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kiyas yoluyla uygulanabilir.

Bir ticari isletmenin bir ticaret sirketine dönüsmesi halinde müdürlüge asagidaki belgeler verilir (TSY – 134/8 ve 9):

1) Ticari isletmenin malvarligi unsurlarinin degerinin ve isletmenin özvarliginin tespitine iliskin YMM veya SMMM raporu (1 asil) ile Tür degistiren ticari isletmeye sürekli olarak özgülenmis tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayitli bulunan mal ve haklarinin listesi, bunlarin kayitli oldugu siciller ile söz konusu mal ve haklarin ilgili sicillerdeki kayitlarina iliskin bilgileri içeren beyan (1 asil; Söz konusu özel sicile kaydi gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalidir.)

2) Tür Degistirme Plani (TTK-185) (1 asil)

3) Ticari isletmenin sahibi tarafindan hazirlanan Tür Degistirme Raporu (TTK-186) ( 1 asil). Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müsavir tarafindan hazirlanan KOBI Raporu ile tür degistirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

4) 5) Dönüsülen sirketin türüne göre hazirlanan Sicil Müdürlügümüz veya Noter tarafindan onaylanmis sirket sözlesmesi (1 asil - 1 fotokopi)

5) Anonim Sirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulmasi halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendigine dair banka mektubu ve dekontu,

6) 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 39 uncu maddesinin 1. fikrasinin (c) bendine göre yapilacak ödemeye dair banka dekontu (Sermayenin onbinde dördü)

7) Sirketi temsile yetkili kisi/kisilerin sirket ünvani altinda Ticaret Sicili Müdürlügünde düzenlenen imza beyannamesi (1 asil -2 fotokopi). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.) (1 asil -2 fotokopi)

10) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

 

NOT-1: Tür degistirmede, tür degistiren TICARI ISLETMENIN malvarligina dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayitli bulunan mal ve haklarin yeni tür adina tescilinin gecikmeksizin yapilmasi amaciyla, müdürlük tarafindan yeni türün tescili ile es zamanli olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

NOT-2: Bir ticari isletmenin bir ticaret sirket türüne dönüsmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olgularin tescili ile birlikte tür degisikligi nedeniyle ticari isletmeye iliskin kayitlarda gerekli degisiklikler yapilir. Tescil, eski türün sicil kaydi üzerinden yapilir. (TSY-135)

NOT-3:Tür degisikligi nedeni ile firmanin sirket merkezinin bulundugu müdürlügümüzde veya baska Ticaret Sicil Müdürlügünde kayitli subesi veya subeleri bulunmasi halinde Sube Bilgi Beyani imza edilerek evrak ekinde verilmesi, Sube / subelerin bulunmamasi halinde bulunmadigina iliskin imzali beyan verilmesi gerekmektedir.


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.