Banner

Birlesme, devrolunan sirketin malvarligi karsiliginda, bir degisim oranina göre devralan sirketin paylarinin, devrolunan sirketin ortaklarinca kendiliginden iktisap edilmesiyle gerçeklesir. Birlesme sözlesmesi 141 inci maddenin ikinci fikrasi anlaminda ayrilma akçesini de öngörebilir. Birlesmeyle, devralan sirket devrolunan sirketin malvarligini bir bütün hâlinde devralir. Birlesmeyle devrolunan sirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

Birlesme iki türlü olur;

1) Bir ticaret sirketinin digerini devralmasi, "devralma seklinde birlesme";

2) Ticaret sirketlerinin yeni bir sirket içinde bir araya gelmeleri "yeni kurulus seklinde birlesme";

GEÇERLI BIRLESMELER

MADDE 137- (1)Sermaye sirketleri (Limited sirket-Anonim Sirket-Sermayesi paylara bölünmüs komandit sirket);

a) Sermaye sirketleriyle,

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan sirket olmalari sartiyla, kollektif ve komandit sirketlerle, birlesebilirler.

(2) Sahis sirketleri (kollektif ile komandit sirket);

a) Sahis sirketleriyle,

b) Devrolunan sirket olmalari sartiyla, sermaye sirketleriyle,

c) Devrolunan sirket olmalari sartiyla, kooperatiflerle,

birlesebilirler.

(3) Kooperatifler;

a) Kooperatiflerle,

b) Sermaye sirketleriyle ve

c) Devralan sirket olmalari sartiyla, sahis sirketleriyle,

birlesebilirler.

MADDE 194/1 Bir ticari isletme, bir ticaret sirketiyle (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif), onun tarafindan devralinmak suretiyle birlesebilir. Bu hâlde devralan ticaret sirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere iliskin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kiyas yoluyla uygulanir.

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 126:

1-Devrolunan Sirket birlesmenin tescili için asagidaki belgelerle müdürlüge basvurur:

a) Birlesme sözlesmesinin devralan(Limited Sirket / Anonim Sirket) ve devrolan (Limited Sirket / Anonim Sirket) sirketlerin genel kurullarinca onaylanmasina iliskin kararlarin noter onayli örnekleri (1 er adet asil) (TSY-126/1-a; TTK-151)

Hazir bulunanlar Listesi (Limited Sirketler için örnek Hazir Bulununlar Listesi (1 adet asil))

-Çagrili Genel Kurullarda Gündem Karari (Limited Sirketler için örnek Gündem Karari (1 adet fotokopi))

Anonim sirketler için ve diger sirket türleri için

b) Taraflarca imzali birlesme sözlesmesi (1 asil – 1 fotokopi) (TTK – 146)

c)Denetime tabi sirketlerde denetçi tarafindan; diger sirketlerde ise yönetim kurulu tarafindan onaylanmis son bilanço ve gerektiginde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asil) (TSY-126/1-c)

ç) Bakanlik veya diger resmi kurumlarin iznine veya uygun görüsüne tabi olunmasi halinde, bu izin veya uygun görüs yazisi (TSY-126/1-ç)

d) Ortaklara çagri ilani (1 asil - 1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce sirketin ortaklarina verilmis bulunan inceleme hakkina iliskin ilanin yayinlandigi Ticaret Sicili Gazetesi (1 adet asil) (TSY-126/8; TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazirladigi Kobi Raporu ile tüm ortaklarin onaylamasi hâlinde,küçük ve orta ölçekli sirketler inceleme hakkinin kullanilmasindan vazgeçebilirler.

e) Birlesmeye katilan tüm sirketlerin yönetim organlari tarafindan, ayri ayri ya da birlikte hazirlanan birlesme raporu (1 asil) (TTK-147). Ancak YMM veya SMMM nin hazirladigi Kobi Raporu ile tüm ortaklarin onaylamasi hâlinde, küçük ve orta ölçekli sirketlerde birlesme raporu düzenlemekten vazgeçebilirler.

f) Sirketin sermayesinin karsiliksiz kalip kalmadigina ve sirket özvarliginin tespitine iliskin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi sirketlerde ise denetçinin bu tespitlere iliskin raporu (1 asil)

g)) Alacaklilara çagri ilani (1asl - 1 fotokopi); alacaklilara alacaklarinin güvence altina alinmasini isteme hakki taninmasina iliskin örnegeuygun olarak hazirlanacak ilan metinlerinin 7ser gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayinlanmasini saglamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüge verilmesi gerekmektedir. Alacaklilara yapilacak ilk ilanlarin birlesme kararinin tesciline iliskin ilanlarla birlikte ayni sicil gazetesinde yayimlanmasi zorunludur. (TSY-126/9; TTK – 157)

2-Devralan sirket birlesmenin tescili için asagidaki belgelerle müdürlüge basvurur:

a) Birlesme sözlesmesinin devralan (Limited Sirket / Anonim Sirket) ve devrolan (Limited Sirket / Anonim Sirket) sirketlerin genel kurullarinca onaylanmasina iliskin kararlarin noter onayli örnekleri (1 er adet asil) (TSY-126/2-a; TTK-151)

-Hazir bulunanlar Listesi (Limited Sirketler için örnek Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil))

-Çagrili Genel Kurullarda Gündem Karari (Limited Sirketler için örnek Gündem Karari (1 adet fotokopi))

b) Taraflarca imzali birlesme sözlesmesi (1 asil – 1 fotokopi) (TTK – 146)

c) c) Birlesme sebebiyle yapilacak sermaye artiriminin tescili için gerekli belgeler (TSY-126/2-c) (Tadil Metni)

ç) Birlesmenin yeni kurulus seklinde yapilmasi halinde yeni sirketin kurulus belgeleri (TSY-126/2-ç

d) Birlesmeye katilan sirketlerden her birinin, sermayelerinin karsiliksiz kalip kalmadiginin, sirket özvarliklarinin tespitinin ve sayet devrolunan sirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayitli malvarliginin bulunmasi halinde bunlarin gerçege uygun degerlerinin tespitinin yapildigi yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir raporu SMMM raporu ya da denetime tabi sirketlerde denetçinin bu tespitlere iliskin raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi sirketlerde ise denetçinin bu tespitlere iliskin raporu (1 asil) (TSY-126/2-d)

e) Devrolunan sirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayitli bulunan mal ve haklarinin listesini ve bunlarin kayitli oldugu siciller ile söz konusu mal ve haklarin ilgili sicillerdeki kayitlarina iliskin bilgilerini ve degerlerini içeren beyan ( 1asil);

f) Denetime tabi sirketlerde denetçi tarafindan; diger sirketlerde ise Yönetim kurulu/Müdürler kurulu tarafindan onaylanmis son bilanço ve gerektiginde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu ( 1asil) (TSY-126/2-f)

g) Bakanlik veya diger resmi kurumlarin iznine veya uygun görüsüne tabi olunmasi halinde, bu izin veya uygun görüs yazisi (TSY-126/2-g)

g) Ortaklara çagri ilani ( 1asil - 1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce sirketin ortaklarina verilmis bulunan inceleme hakkina iliskin ilanin yayinlandigi Ticaret Sicili Gazetesi (1 adet asil) (TSY-126/2-8; TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazirladigi Kobi Raporu ile tüm ortaklarin onaylamasi hâlinde,küçük ve orta ölçekli sirketler inceleme hakkinin kullanilmasindan vazgeçebilirler.

h) Birlesmeye katilan tüm sirketlerin yönetim organlari tarafindan, ayri ayri ya da birlikte hazirlanan birlesme raporu 1 asil) (TSY-126/2-7; TTK-147). Ancak YMM veya SMMM nin hazirladigi Kobi Raporu ile tüm ortaklarin onaylamasi hâlinde, küçük ve orta ölçekli sirketlerde birlesme raporu düzenlemekten vazgeçebilirler.

i) Alacaklilara çagri ilani (1 asil- 1 fotokopi); alacaklilara alacaklarinin güvence altina alinmasini isteme hakki taninmasina iliskin örnegeuygun olarak hazirlanacak ilan metinlerinin 7ser gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayinlanmasini saglamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüge verilmesi gerekmektedir. Alacaklilara yapilacak ilk ilanlarin birlesme kararinin tesciline iliskin ilanlarla birlikte ayni sicil gazetesinde yayimlanmasi zorunludur. (TSY-126/2-9; TTK – 157)

BIR TICARI ISLETMENIN BIRLESMEYE KATILMASI HALINDE;

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 132:

Bir ticari isletmenin bir ticaret sirketi tarafindan devralinmak sureti ile yapilacak birlesmelerde devralan ticaret sirketinin türüne göre kanunun 138 ila 140 inci, 142 ila 158 inci, 191 ila 193 üncü maddeleri hükümleri ile yönetmeligin 126 inci ve 127 inci maddleri kiyas yoluyla uygulanir.

Taraflarca imzali birlesme sözlesmesi (1 asil – 1 fotokopi) (TTK – 146) ile birlikte

Müdürlüge asagidaki belgeler verilir.

a) Ticari isletme sahibinin, ticari isletmeye sürekli olarak özgülenmis bulunan malvarliginin tam listesini gösterir beyani ( 1asil). Beyanda yer alan malvarligindan özel sicillerde kayitli bulunanlarin kayitli olduklari siciller ile bunlarin ilgili sicillerdeki kayitlarina iliskin bilgiler

b) Listede yer alan malvarligi unsurlarinin her birinin, ticari isletmenin devamliligi esasina göre, gerçege uygun degerlerini, isletme degerini, isletme degeri hesaba katilmamissa sebeplerini gösterecek sekilde hazirlanmis ve isletmenin özvarliginin tespitine dair YMM veya SMMM Raporu (1 asil)

c) Alacaklilara çagri ilani ( 1 asil - 1 fotokopi); alacaklilara alacaklarinin güvence altina alinmasini isteme hakki taninmasina iliskin örnege uygun olarak hazirlanacak ilan metinlerinin 7ser gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayinlanmasini saglamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüge verilmesi gerekmektedir. Alacaklilara yapilacak ilk ilanlarin birlesme kararinin tesciline iliskin ilanlarla birlikte ayni sicil gazetesinde yayimlanmasi zorunludur. (TTK – 157)

d) Firma sahibi tarafindan onaylanmis son bilanço ve gerektiginde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu ( 1 adet asil)

e) Birlesmeye katilan tüm sirketlerin/firmalarin yönetim organlari tarafindan, ayri ayri ya da birlikte hazirlanan Birlesme Raporu (1 asil) (TSY-126/7; TTK-147). Ancak YMM veya SMMM nin hazirladigi Kobi Raporu ile tüm ortaklarin onaylamasi hâlinde, küçük ve orta ölçekli sirketlerde birlesme raporu düzenlemekten vazgeçebilirler

TESCIL

(1) Devrolunan sirket/firma birlesme kararini tescil ettirmeden devralan sirket birlesme kararini tescil ettiremez.

(2) Devrolunan sirketin/firmanin kayitli oldugu müdürlük birlesmenin tescilini, devralacak sirketin kayitli oldugu müdürlüge derhal bildirir.

3-Devrolunan sirkete iliskin olarak asagidaki olgular tescil edilir:

a) Genel Kurulun birlesmeye iliskin karari ve tarihi veya kolaylastirilmis usulle birlesen sermaye sirketlerinde ise bunlarin yerine yönetim organinin birlesmeye iliskin karari ve tarihi

b) Devrolunan sirketin birlesme nedeniyle infisah ettigi

c) Devralan sirketin MERSIS numarasi, ticaret unvani veya isletme adi, merkezi

4-Devralan Sirkete iliskin asagidaki olgular tescil edilir:

a) Genel Kurulun birlesmeye iliskin karari ve tarihi veya kolaylastirilmis usulle birlesen sermaye sirketlerinde ise bunlarin yerine yönetim organinin birlesmeye iliskin karari ve tarihi

b) Birlesmeye taraf olan sirketlerin MERSIS numarasi, ticaret unvani ile isletme adi ve merkezi

c) Devralan sirketin birlesme dolayisiyla sermaye artirimi yapmasinin gerekli oldugu hallerde buna iliskin sirket sözlesmesi degisikligi

ç) Yeni kurulus yoluyla birlesmede, yeni kurulan sirketin türüne göre tescili zorunlu olan olgular

UYARILAR

a) Yeni kurulus suretiyle birlesmede ortada en az 2 sirket olmasi gerekmektedir. Tek sirket, yeni kurulacak sirkete devrolamaz.

b) Mevcut en az 2 sirket arasinda birlesme sözlesmesi imzalanmali ve bunlar yeni kurulacak sirkete devir olmalidir.

c) Birlesmeye katilan her sirket, merkezleriyle subelerinde ve halka açik anonim sirketlerde ise SPKnin öngörecegi yerlerde, genel kurul kararindan önceki 30 gün içinde TTK. 149. maddede belirtilen belgeleri ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.

d) Ayrica yine, birlesmeye katilan her sirket tarafindan incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildikleri ve nerelerde incelemeye hazir tutulduklari, tevdi edildigi tarihten en az 3 is günü öncesinden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile sirket sözlesmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilanin genel kuruldan en az 33 gün önce sicil gazetesinde yayinlanmis olmasi gerekmektedir. Ticaret Sicil Müdürlügüne tescil için bu ilanin yayinlandigi sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

e) Küçük ve orta büyüklükteki isletme ölçütünü karsiladigi SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen sirketler, genel kurul karari ile tüm ortaklarin onaylamasi halinde, inceleme hakkinin kullanilmasindan vazgeçebilir.

f) Birlesmenin kesinlesmesine iliskin hükümler basligi altindaki 152. madde devrolunan sirketin birlesmenin ticaret siciline tescil ile infisah edecegini düzenlemektedir. 157. madde ise alacaklarin teminat altina alinmasina iliskin birlesmeye katilan sirketlerin sicil gazetesine verecekleri ilana iliskindir. Uygulamada sikinti yasanmamasi için bu ilan birlesmenin tescili ile birlikte alinmaktadir.

g) Devrolunan sirket birlesme kararini tescil ettirmeden devralan sirket birlesme kararini tescil ettiremez. Devrolunan sirketin kayitli oldugu müdürlük birlesmenin tescilini, devralacak sirketin kayitli oldugu müdürlüge derhal bildirir. (TSY-127)

h) Birlesme islemlerinde ayni sermaye konulmasina dair hükümler uygulanmaz.

i) Birlesme sözlesmesinin imzalandigi tarih ile bilanço günü arasinda 6 aydan fazla zaman geçmisse veya son bilançonun çikarilmasindan sonra, birlesmeye katilan sirketlerin malvarliklarinda önemli degisiklikler meydana gelmisse, birlesmeye katilan sirketler tarafindan 144. Madde hükümleri dogrultusunda ara bilançonun çikarilmasi zorunlu olup, ara bilançoya göre yapilan degerlendirmeye iliskin YMM veya SMMM raporunun Müdürlügümüze sunulmasi gerekmektedir.

i) 31 Ekim 2012 tarih ve 28453 sayili Resmi Gazetede yayimlanan "Sirketlerde Yapi Degisikligi ve Ayni Sermaye Konulmasinda Siciller Arasi Isbirligine Iliskin Teblig"; in 4. maddesi geregince özel sicillere bildirimi gereken mal ve haklarin, birlesmenin tescili ile es zamanli olarak Sicil Müdürlügünce bildirimin yapilmasi gerekmektedir.

j) Bildirimin zamaninda yapilabilmesi için ilgili sicile bildirimi gereken mal ve haklarin bagli olduklari özel sicillere göre tasnif edilmis kayitlara iliskin bilgileri ve YMM/SMMM raporu ile tespit edilen gerçek degerlerini içeren listelerin Müdürlüge sunulmasi gereklidir.

k) Devralan sirket bakimindan; birlesmenin yeni kurulus seklinde yapilmasi halinde yeni sirketin kurulus belgeleri,

l) Tasfiye halindeki bir sirket malvarliginin dagitilmasina baslanmamissa ve devrolunan sirket olmasi sartiyla birlesmeye katilabilir. Tasfiye halindeki devrolunan sirketin, mal varliginin pay sahipleri arasinda dagitimina baslanmadigina iliskin tasfiye memurunca hazirlanacak rapor,

m) Birlesme sözlesmesine genel kurul onayindan önce geçerli olacagina dair hüküm konulamaz. Bunun tek istisnasi Kanunun 155 ve 156. maddesinde belirtilen kolaylastirilmis sekilde yapilan birlesme islemidir.

n) Devralan sirketin birlesme dolayisiyla sermaye artirimi yapmasinin gerekli oldugu hallerde, sermaye artirimi ile birlesme karari es zamanli olarak tescil edilir. Yeni kurulus yoluyla birlesmede ise yeni kurulacak sirketin kurulusu ile birlikte birlesme karari es zamanli olarak tescil edilir. Tescili yapan Ticaret Sicili Müdürlügü durumu devrolunan sirketin kayitli oldugu müdürlüge derhal bildirir. Birlesme nedeniyle infisah eden sirketin unvani bu bildirim üzerine resen silinir.

o) Birlesmeye taraf olan her sirketin yönetim organi, tescil için kayitli bulunduklari müdürlüge basvurur.

ö) Birlesme nedeni ile yapilan sermaye artiriminda; anonim ve limited sirketlerin sermaye artirimina iliskin ana sözlesme degisikligi prosedürü uygulanacagindan sermaye artirimina iliskin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak önceki sermayesinin ödenmis olma sarti aranmaz.

ILAN:

a) Birlesme karari, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.(TTK – 154)

b) Birlesmeye Katilan sirketler; alacaklilarin alacaklarinin teminat altina alindigina dair beyan ve alacaklilara çagrinin birer hafta ara ile üç kez yayimlanmasina dair Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yaptiracaklardir. (TTK-157 birlesme kararinin tescili ile es zamanli yapilmalidir.