Banner

Değerli üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 04.02.2021 tarihli ve 61242235 sayılı yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.