Banner

Anonim Sirket Yeni Kayit

 

Bir anonim Sirketin kurulusunun tesciline iliskin basvuru, Bakanligin izniyle kurulacak olan anonim sirketlerde iznin alinmasini, diger sirketlerde sirket sözlesmesinin Ticaret Sicili Müdürlügünce veya Noterce onaylanmasini izleyen otuz gün içinde yapilir. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadikça anonim sirketler en az 50.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalidir. Basvuruda müdürlüge asagidaki belgeler verilir:

GEREKLI EVRAKLAR;

1) Kurucularin imzalari Sicil Müdürlügü veya Noter tarafindan onaylanmis Anonim Sirket Esas Sözlesmesi (2 adet asil- 1 adet fotokopi)

2) Nakdi sermayenin en az 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendigine dair banka mektubu ve dekontu

3) 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanuna göre sermayenin onbinde dördünün ödendigine dair dekont. (Müdürlügümüzün bagli oldugu Oda veznesine veya Odanin banka hesabina yatirilacaktir).

4) Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin sirket unvani altinda düzenlenmis, Ticaret Sicil Müdürlügünde onaylanmis ünvan altinda imza beyannamesi (1 adet asil- 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.)

5) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine iliskin yazili beyanlari. (TSY Madde 69 / h)

6) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

7) Odaya kayit için; Hükmi Sahis Kayit Beyannamesi

8) Yönetim Kurulu üyelerinin fotograflari (2 ser adet)

9) Kurulusta ayni sermaye konulmasi halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kurulus sirasinda devralinacak isletmeler ve ayni varliklarin degerinin tespitine iliskin mahkemece atanan bilirkisi tarafindan hazirlanmis degerleme raporlari ile mahkeme karari,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sinirlamanin olmadigina dair ilgili sicilden alinacak yazi,

c) Ayni sermaye olarak konulan tasinmaz, fikri mülkiyet haklari ve diger degerlerin kayitli bulunduklari sicillere serh verildigini gösteren belge,

10) Ayni varliklarin ve isletmenin devir alinmasina iliskin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan sirket ile kurucular ve diger kisilerle yapilan ve kurulusla ilgili olan sözlesmeler.

11) Kurulusu Bakanlik veya diger resmi kurumlarin iznine veya uygun görüsüne tabi olan sirketler için bu izin veya uygun görüs yazisi.

12) Yönetim kurulunda bir tüzel kisinin bulunmasi halinde, tüzel kisi ile birlikte tüzel kisi adina, tüzel kisi tarafindan belirlenen bir gerçek kisinin adi ve soyadi ve belirlemeye iliskin yetkili organ kararinin noter onayli örnegi.

NOTLAR:

a- Kurulacak sirketin kuruculari arasinda belediyeler ve diger mahalli idareler ile bunlarin kurduklari birliklerin bulunmasi halinde bu kuruluslarin istirakine izin veren bakanlar kurulu kararinin bir örnegi

b- Sözlesmede kurucu ortak olarak bir tüzel kisi (Limited Sirket-Anonim Sirket Vb. ) varsa noter onayli istirak karari (1 adet asil)

c- 250.000,00 TL üzeri sermayesi olan anonim sirketlerin sözlesmeli avukat bulundurma zorunlulugu vardir (1136 sayili avuktlilk kanunu madde 35)

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VEYA YÖNETIM KURULU üYESI VARSA

A-Gerçek Kisi Ise;

1-Varsa yabancilara verilen kimlik numarasini gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdisinda ise adresi gösterir beyan

2-Tercüme edilmis noter onayli pasaport sureti (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3- Fotografi (2 adet)

4-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asil)

B-Tüzel Kisi Ise;

1- Sirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsoloslugundan veya Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onayli) ve noter onayli Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüge verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-Istirak karari veya vekaletname. Kararin Türk konsoloslugundan veya Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onayli) ve noter onayli Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüge verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede sirkete kurmak için gerekli evraklari imzalamaya ve kurulucak sirkete temsile yetkili kisi belirtilecektir.)

3-Istirak kararinda belirtilmedi ise; Kurulus islemlerini yürütecek kisiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsoloslugundan veya Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onayli) ve noter onayli Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüge verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak sirkete istirak ve bu sirkette kendilerini temsile yetkili kisi belirtilecektir.)

4- Yabanci uyruklu tüzel kisinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

5-Yabanci uyruklu tüzel kisiligin temsilcisinin;

-Tercüme edilmis noter onayli pasaport sureti (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

-Fotografi (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

-Varsa yabancilara verilen kimlik numarasini gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdisinda ise adresi gösterir beyan

NOT: Ikametgah adresi yurtdisinda olan Türk Vatandaslari; bulunduklari ülkeden aldiklari çalisma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onayli suretlerini ibraz edeceklerdir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.