Banner

Başvuru İçin Gerekenler

  • Başvuru Dilekçesi
  • Taahhütname 
  • İmza Sirküleri
  • SMMM-YMM Ruhsatları
  • Sanayi Sicil Belgesi ( SSB)
  • Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ( YKOHC) A,B,C ve D Formları
  • Hammadde veya ara mal faturaları,yerli olan hammadde veya ara malların YMB veya SSB'leri ( YKOHC-Ek.3-A) sıraya göre numaralandırılması gerekir.)
  • İşcilik giderine esas teşkil eden belgeler
  • Genel Giderlere esas teşkil eden belgeler
  • Varsa firma tarafından başvuru esnasından Odaya verilen diğer belgeler

DOKÜMAN GALERİSİ