Banner

AB COSME Programı ELIIT Projesi İkinci Teklif Çağrısı


AB COSME Programı ELIIT Projesi İkinci Teklif Çağrısı

“ELIIT” Projesi tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. Sözü geçen sektörler Avrupa’da gelecek vaat eden başat sektörler olarak öne çıkmaktadır. 

Pazarlama stratejilerinde “standardizasyon” yerine “uyarlama” yönünde eğilimlerin benimsenmesi, yeni teknolojilerin ve malzemelerin kullanımın yaygınlaşması TGDA sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha karlı, üretken ve sürdürebilir bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır. Yenilikçi teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılması KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini tartışmasız bir şekilde arttırmaktadır. ELIIT, TDGA sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını amaçlamaktadır. Üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki işbirliği güçlenecek ve uluslararası iş ağı desteklenecektir. Ticari paydaşlar ile olan etkileşim artacak, fikri mülkiyet haklarını koruyan KOBİ’lere de destek olunacaktır. 

ELIIT konsorsiyumu kurulacak ortaklıkları aşağıdaki şekillerde destekleyecektir: 

 • Teknik beceriler veya yumuşak beceriler (soft-skills) alanlarında birinde olmak üzere kapasite arttırıcı koçluk hizmetleri sağlanacak
 • Ortaklar ve sektörün diğer kilit paydaşları arasında ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar, sergiler vb, şeklinde etkinlikler düzenlenerek profesyonel bağlar oluşturulacak. 
 • Fikri mülkiyet hakları için rehberlik faaliyetleri düzenlenecek
 • Katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler veya prototipler geliştirilmesi için finansal destek sağlanacak

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir;

 • Başvurular AB üye ülkelerine, COSME Programı’na katılan ülkelere ve Birleşik Krallık’a açıktır.
 • Ortaklıklar 1 adet KOBİ ve 1 adet teknoloji sağlayıcısı (inovasyon merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar vb.) arasında kurulmalıdır. 
  • TDGA KOBİ'leri için özel kriterler - Bir KOBİ olarak kalifiye olmak için bir kuruluş;
   • KOBİ tanımımıza uymak
   • tekstil, giyim, deri ve / veya ayakkabı sektörlerinde faaliyet göstermek
   • yenilikçi teknoloji tabanlı çözümleri ürünlerine, hizmetlerine veya süreçlerine entegre etmeye istekli olmalıdır
  • Teknoloji sağlayıcıları ve sahipleri için özel kriterler (örneğin araştırma merkezleri, üniversiteler, yenilik merkezleri, yetkinlik merkezleri)
 • Ortaklığı oluşturacak KOBİ’ler ve teknoloji sağlayıcıları https://eliit.ems-carsa.com/ linki üzerinden proje başvuru sistemine (ELIIT Project submission system – EMS platform) üye olmalıdır. 
 • Başvurular sadece bir ortak tarafından EMS platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu yapan ortak koordinatör diğer ortak ise partner olarak kabul edilecektir. 
 • Projelerin 12 ila 18 ay sürmesi beklenmektedir. 

Tüm başvurular sadece İngilizce olarak yapılmalıdır.

BÜTÇE VE PROJELERİN FİNANSMANI

ELIIT konsorsiyumun ikinci çağrı için 10-12 proje fonlaması beklenmektedir. 

Proje başına düşen hibe miktarı 70.000 Avro’dur. 

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %100’ü kadar olacaktır. 

EMS PLATFORMU VE ORTAK EŞLEŞTİRME

Bütün KOBİ’lerin ve teknoloji sağlayıcılarının https://eliit.ems-carsa.com/ linki üzerinden proje başvuru sistemine (ELIIT Project system-EMS platform) üye olması gerekmektedir. Platform, üyelerine ortak bulma fırsatı sunmaktadır. 

EMS platformu üzerinden ortak bulunamaması halinde [email protected] adresine mail yoluyla ortak bulma yardımı için talep gönderebilir. Ortakların birbirini EMS platformu üzerinden bulmuş olması şart değildir ancak bütün ortakların platforma kayıt olması zorunludur. Ortaklar aynı ülkeden olabilir ancak uluslararası ortakların desteklenme şansı daha yüksek olacaktır. 

ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrı için teklifler elektronik olarak 14 Nisan 2021 saat 17.00’ye (Brüksel Saati) kadar sunulabilir. 

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri için Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. 

BELGELER VE BAĞLANTILAR

Başvuru Sahipleri için Rehber. 

Çağrı bağlantısı ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Avrupa Komisyonunun “Nasıl başvurulur” videosunu inceleyebilirsiniz 

COSME Programı Ulusal koordinatoru KOSGEB’dir. 

Web sitesi: https://cosme.kosgeb.gov.tr/