Banner

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türkiye ve Bosna Hersek ilişkileri siyasi, sosyal ve kültürel alanda güçlü bir platformda ilerlemektedir. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari bağlar önemli bir ivme kazanmıştır. İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları, ticari ilişkilerin güçlenmesine olanak sağlamış ve ticaret hacminde belirgin bir artışa neden olmuştur. Özellikle son döneme bakıldığında, 2021 ve 2022 yıllarının ticaret verilerine göre, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ihracatı 2021 yılında 646 Milyon ABD Dolar iken, 2022 yılında 755 Milyon ABD Dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye, Bosna Hersek'in en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bosna Hersek, coğrafi konumu itibariyle Balkanlar ve Doğu Avrupa pazarlarına açılan bir kapı niteliğindedir. Bu stratejik avantaj, Bosna Hersek'te düzenlenen önemli fuarların kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yukarıda sunulan hususlar çerçevesinde, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Zeps 2024 Fuarı Türkiye Milli İştirak Örganizasyonu Ödamızca gerçekleştirilecektir. Zeps 2024 Fuarı Türkiye milli standında tüm sektörlere yer verilecek olup, katılımcı firmalar için profesyonel ikili görüşmeler İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenecektir

Fuar detayları ekte bilginize sunulmuştur.

Bilgilerinize

Saygılarımızla