Banner

Yasadışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı Hk


Sayın Üyemiz,

Ülkemizde farklı sektörlerde gözlemlenmekte olan yasa dışı ticaret, bir yandan devletin vergi gelirlerinde önemli bir kayba neden olurken, diğer taraftan faaliyetlerini yasal zeminde sürdürmekte olan sektörler ve ticaret erbabı açısından haksız rekabet ortamı yaratarak ekonomiyi zafiyete uğratmaktadır. Yasa dışı ticaret vasıtasıyla elde edilen gelir, ekonomik ve sosyal açıdan toplumsal dinamikleri olumsuz etkilemekte ve haksız rekabet yaratmaktadır.
 

Bu sebepten ötürü; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan konferansla, devletin yasa dışı ticaretle mücadele alanındaki faaliyetleri aktarılarak, farkındalığın artırılması ve kamu kurumları, akademi, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerin birlikte çalışacağı, mücadeleye dair çözüm önerileri geliştireceği bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.
 

Bu kapsamda; konferans programı ekte takdim edilmektedir. Konferansa tütün, içecek üreticileri ve akaryakıt ticaretiyle iştigal eden meslek komitesi üyelerinden en fazla 2 kişinin katılımı mümkün olup, http://yasadisimucadele.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırılması zorunludur.

Bilgilerinize

Saygılarımızla