Banner

Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk


Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek olan "Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde (EIE) Yeni Fırsatlar" etkinliği 17 Kasım 2022 tarihinde Istanbul Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleşecektir.

Söz konusu etkinliğe, Avrupa Yenilik Ekosistemleri Programının yapısı gereği öncelikli olarak Kalkınma Ajansları, Sanayi/Ticaret Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kümelenmeler vb katılımcılar kabul edilecek olup;

-"Avrupa Yenilik Ekosistemleri Çalışma Programı"

-"CONNECT Destination: Interconnected Innovation Ecosystems"

-"INNOVSMES Destination: Partnerships in Innovative SMEs"

-"Ufuk Avrupa Kümelerinin ve teknolojinin açık inovasyon üzerindeki hızlandırıcı etkileri" ve

-"Avrupa Yenilik Ekosistemleri Programı kapsamında başarılı ağ kurmaya dair pratik bilgiler ve tavsiyeler"

konulu başlıklar TÜBİTAK uzmanları tarafından ele alınacaktır.

Toplantıya fiziksel olarak katılım sağlamak isteyenlerin ön kayıt formunu doldurması, etkinliği çevrimiçi olarak takip etmek isteyen katılımcıların ise, etkinliğe ön kayıt işlemini tamamlarken çevrimiçi olarak başvuru gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Fiziksel katılım sınırlı olacağından kayıt olanlar arasından katılımı uygun görülenler belirlenerek kendileri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından iletişime geçilecektir.

Etkinliğe ilişkin tüm detaylar ile kayıt formuna erişim linki; https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/avrupa-yenilik-ekosistemlerinde-eie-yeni-firsatlar-istanbul-karmaetkinlik-17-kasim-2022 adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize

Saygılarımızla