Banner

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Krasnodar Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atfen, söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı’ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir. Yazıda devamla, anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği ([email protected]) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı bildirilmektedir.
Bahse konu ilgili üyelerimize duyurulur.

Bilgilerinize

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ