Banner

Ticaret Sicili Belgelerini Mersis Üzerinden Online Olarak Alabilirsiniz


Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden söz konusu belgelerin güvenli elektronik imza ile online verilmesine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ortak yürüttüğü çalışmalar tamamlanmış olup, 10.08.2020 tarihi itibariyle Malatya Ticaret Sicili Müdürlüğünde hizmete alınmıştır.
Belge talep adımları aşağıdaki gibidir;

1.    Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.    “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu”na girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.

3.    Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.

4.    Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemleri”ne giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.

5.    Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.

6.    Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

7.    Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir.

8.    ONLINE ERİŞİM SAĞLANAN BELGELER

•    Ticaret Sicil Tasdiknamesi

•    Merkez Nakli Belgesi

•    İflas Konkordato Belgesi

 * Belge talepleri mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmektedir.