Banner

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde, kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, söz konusu desteklerden daha fazla yararlanabilmeyi sağlamak, ihracat destekleri alanında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek ve uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı arttırabilmek amacıyla "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı" oluşturulmuştur.


T.C.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile işbirliği içinde oluşturulan 'Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı' kapsamında,15 Aralık 2022 tarihinde saat 09:30'da tüm KOBİ'lere yönelik olarak zoom programı üzerinden 'Online Export Akademi Programı' gerçekleştirilecek olup, bahse konu etkinliğe ilişkin link ve taslak program ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize

Saygılarımızla