Banner

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize intikal eden yazıda; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ