Banner

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu / Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi Hk.


Sayın Üyemiz,

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi hakkında kurumumuza ilettiği yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla