Banner

İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı Hk


Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden aldıkları yazıya atfen, iş çevrelerinin Ticaret Bakanlığı görev alanına giren konularında ve ihracat destekleri konusunda en güncel uygulamalarla bilgilendirilmelerinin ve ihracatın geliştirilmesi ile tabana yayılmasının önem arz etmekte olduğu belirtilerek 2024 yılında etkinliklere “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” adıyla devam edildiği ifade edilmektedir. 

Anılan yazıda devamla, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından ekte yer alan program akışı çerçevesinde 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim düzenleneceği ve  eğitim programının sonunda zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara “Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği bildirilmektedir. 

Bununla birlikte, programa katılımın ücretsiz olduğu, katılım sağlamak isteyenlerin 1 Mart 2024 tarihi saat 12.00’ye kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapmaları gerektiği, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının beklendiği ve aynı mail adresi ile farklı kişiler tarafından başvuru yapılmamasının önem arz ettiği belirtilmektedir. 

Öte yandan başvurularda e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemediği, başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 5-6-7 Mart 2023 tarihlerinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, başvuru ile toplantıya giriş esnasında kullanılan mail adreslerinin aynı olması gerektiği dile getirilmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ