Banner

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın “Yetki” başlıklı 34 üncü maddesi ile uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye Bakanlıklarının yetkili kılındığı ifade edilmektedir.

yazıda devamla, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ illerinde yerleşik firmaların Bakanlıklarınca yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetinin önlenebilmesini teminen; anılan 11 İlden birinde merkezi ve/veya üretim tesisi bulunan;

I. Kararın 4 üncü maddesi kapsamında yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

II. Kararın 10 uncu maddesi kapsamında küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet gideri desteğinden yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

III. Kararın 11 inci maddesi kapsamında birim kira desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

IV. Kararın 12 nci maddesi kapsamında tanıtım desteğinden halihazırda yararlanan şirketlerin destek sürelerinin,

V. Kararın 14 üncü maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek sürelerinin,

VI. Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka ve Turquality destek programları kapsamında desteklenen şirketlerin,

a. Halihazırda marka destek programında yer alanların destek sürelerinin,

b. Halihazırda Turquality programında yer alanların onaylanan, süresi başlamış ve devam eden hedef pazar sürelerinin,

c. Halihazırda Turquality programında yer alanların destek süresi başlamış ve devam eden kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve istihdam destek sürelerinin,

VII. Kararın 19 uncu maddesi kapsamında desteklenmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerini yürüten işbirliği kuruluşlarının merkezinin ve/veya projede yer alan firmaların merkezi ve/veya üretim tesisinin yukarıda anılan 11 İlden birinde bulunması durumunda proje sürelerinin,

1 yıl uzatılmasının uygun bulunduğu bildirilmektedir.