Banner

Değerli Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan Geçici/Süreli Düzenleme süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.
Söz konusu düzenleme kapsamında; SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan, ilk kez başvuru yapacak olan ve UAB’ye daha önce başvuru yapmış olan sürücüler için detaylı bilgiler ekte takdim edilmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla