Banner

GAİB Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi Hk


Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere Avrupa Birliği (AB), bir taraftan 2030 yılına kadar üye ülkelerde karbon emisyonunu azaltırken diğer taraftan da yakın bir gelecekte karbon emisyon seviyesi belirlenen sınırların üzerinde olan üreticilerden ithalat yaparken yürürlüğe “ek vergiler” konacağını açıklamıştır. İnsan faaliyetleri sonucu doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkan sera gazı miktarının karbondioksit (CO2) eşdeğeri ile ve ton cinsinden hesaplanması ve “karbon ayak izi” belgelendirmesi, potansiyel bir ticaret engeli olarak ihracatçılarımızın önünde belirmektedir.

 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizce, bölgemizde ticari faaliyetlerine devam etmekte olan üyelerimiz bünyesinde konuyla ilgili teknik personellere (kalite kontrol, çevre mühendisi, üretim müdürü vb) yönelik olarak 3 iş günü boyunca “Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi” verilecektir. Söz konusu eğitim programı ile firmalarımızın Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Ürün Karbon Ayak İzi hesaplama konusundaki standartları öğrenmesi ve bu doğrultuda işletme süreçlerinde gerçekleştirilebilecek iyileştirmeler konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

Uluslararası akredite bir kuruluştan alanında uzman başdenetçiler tarafından verilecek ve detayları ekte yer alan söz konusu eğitim Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Kilis, Şanlıurfa ve Cizre’de talepte bulunan üyelerimize, yüz yüze ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim 28 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

 

Benzer ürün gruplarında üretim yapan firmaların gruplanarak ürün/sektör bazlı örnekler üzerinde çalışılacak eğitim faaliyetlerine katılmak için https://www.gaib.org.tr/tr/f/575.html yer alan formun doldurulması gereklidir. Başvuru formu sadece eğitime katılmak isteyen kişilerce bizzat doldurulacaktır. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:30’dur. Alınan talepler mümkün olduğunca şehir ve ürün çeşidi dağılımına bağlı olarak gruplara bölünecek ve ilgililere eğitim tarihi ve mekânı konusunda bilahare bilgi verilecektir.

Bilgierinize

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ