Banner

Fas Büyükelçiliğinin Apostil Onayları Hakkında Talebi Hk


Değerli Üyemiz,

T.C. Malatya Valiliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan örneği ekli Nota'da; ülkemiz ve Fas Krallığı'nın taraf olduğu "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi' ne (Apostil Sözleşmesi) atıfta bulunarak Fas makamları tarafından usulüne uygun olarak apostil tasdiki yapılmış belgelerin başka bir onaya gerek kalmadan ülkemiz makamlarına sunulabileceği ve evrakların ülkemiz makamlarınca doğrudan kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Bahse konu yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ