Banner

BEAC Kararları Kapsamında BEAC Ülkelerinden Döviz Çıkışında Yaşanan Problem


Sayın Üyemiz,

Yaounde Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, son dönemde Kamerun ile yapılan ticarette bankalar arasındaki para transferlerine ilişkin sorunlara ve Bank of Central African States'in (BEAC) 2018 tarihli "Döviz Kontrolleri Yasası"nı sıkı uygulamasına dair Müşavirlikçe yapılan çalışmalara değinilmiş olup, firmalarımızın tedbir amaçlı neler yapabileceği hususları açıklanmıştır.

Bahse geçen yazıda: 

Özellikle son dönemde ülkemiz ihracatçı firmalarının Kamerun iş dünyası ile yaptığı ticarette bankalararası para transferlerinin oldukça uzun sürebildiği, BEAC’ın (Bank of Central African States) 2018 tarihli “Döviz Kontrolleri Yasası” nı son dönemde çok sıkı uygulaması (İthalatçının Banka’ya döviz transferi için başvuruda bulunması, akabinde bankanın döviz transferi için BEAC’a başvurması, BEAC’ın ithalatçıya ve ihracatçıya ait tüm kayıt, belge isteyerek kapsamlı araştırma yapması neticesinde bankaya “uygun” görüş bildirmesi, Banka’nın Avrupalı aracı banka vasıtasıyla para çıkışını gerçekleştirmesi) nedeniyle ülkeden para çıkışlarının kontrollü gerçekleşebildiği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, ihracatçı bir firmamız tarafından para transferlerinin gecikmesi nedeniyle Müşavirliğimize yapılan başvuruya atfen Müşavirliğimizce söz konusu karar ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak için Kamerun Afriland First Bank Müdürü ile 12.01.2023 tarihinde görüşme yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu görüşmede; Müşavirliğimizce BEAC tarafından 2018 yılında alınan kararın son dönemde etkin olarak uygulamaya geçirildiği, bunun iki ülke arasındaki para transfer süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ve firmalarımızın güven problemleri yaşadıkları ifade edilerek bu durumun Kamerun ve CEMAC (Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale/ Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Anlaşması) pazarına girmek isteyen firmalarımız için büyük olumsuzluk teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu nedenle para transferinin uzun zaman almasının bir sonucu olarak gümrükte bekletilen mala Kamerun Gümrük İdaresi tarafından el konulabileceği, dolayısıyla sürecin problemli sonuçlar doğurabileceği ve özellikle son dönemde iki ülke arasında artan ticaret hacminde de problemlere neden olabileceği vurgulanmıştır. Görüşmede Banka Müdürü tarafından, banka olarak soruna yönelik herhangi bir girişimlerinin olamayacağı, BEAC kararlarının her banka ve ülke gibi kendilerini de bağladığı, özellikle bazı firmaların hesaplarında para olmasa bile ihracatçıya BEAC’a para havalesi için bankaya gönderdikleri resmi yazılı taleplerini içeren başvuruları ilettikleri ve ihracatçıların da bu tür durumlar neticesinde bir takım olumsuzluklar ile karşılaşabilecekleri ifade edilmiştir. Devamla, para transferi talepleri öncesinde Müşavirliğimizin ithalatçıların araştırılabilmesi için Afriland First Bankası’na resmi bir yazı ile başvuruda bulunabileceği, Müşavirliğimize ve iş dünyamıza bu yönde bir yardımda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Bu kapsamda, özellikle BEAC ülkeleri ile ticaret yapan firmalarımızın banka aracılığı ile para transfer süreçlerinde gecikmeler yaşayabileceği, ithalatçıdan ve ihracatçıdan para transferi için bazı evrakları talep edebileceği hususlarına ilişkin olarak ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, mümkünse yapılacak olan ticaretten önce ithalatçı firma hakkında gerekli araştırmanın yapılmasını teminen Müşavirliğimizden bu yönde yardım talep edebilecekleri belirtilmiştir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla