Banner

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk


Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığının 02.05.2024 tarih ve 96374360 sayılı yazısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.05.2024 tarih ve 4419 sayılı yazısına istinaden; 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine, gümrük memurları tarafından ıslak imza tatbik edilmesi gerektiğine dair Avrupa Komisyonu'nun kararına ilişkin bilgi verilmektedir.

Yazıda, söz konusu uygulamanın EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR-MED Dolaşım Belgesi için geçerli olmadığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği; bununla birlikte belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusunun gümrük memurlarınca imzalanacağı açıklanmıştır

Bilgilerinize

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ