Banner

AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri Hk


Değerli Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı belirtilmektedir. SKDM, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM’nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektöre sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin ilki, ekli program çerçevesinde, 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30’da yapılacak olup, ekte yer alan programda bulunan bağlantı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir. 

Bilgilerinize

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ