Banner

AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hk


Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği, 2019 yılında açıklamış olduğu Yeşil Mutabakat belgesinin ardından bütün sanayisini düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüştürmeye ve mevzuatını yeşil dönüşüm politikası doğrultusunda güncellemeye başlamıştır.

Ülkemizin toplam ihracatının %40'ından fazlasının Avrupa Birliğine yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; Avrupa Birliğinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin ülkemiz sektörlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Ülkemiz mevzuatının AB mevzuatına uyum çalışmaları ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılmakla birlikte; uyumlaştırma çalışmaları uzun zaman alan süreçlerdir.

Bu kapsamda; AB'ye yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması adına, AB'deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda; Ticaret Bakanlığından gelen resmi yazı ve bültenlerin de katkılarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan "AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu" ilgili Üyelerimizin bilgisine duyurumuz ekinde yer alan dosya aracılığı ile sunulmaktadır.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ